Home Post Een omgeving die aanzet tot crimineel gedrag?

Een omgeving die aanzet tot crimineel gedrag?

Graffiti_op_de_muu_189993aVan een omgeving kan veel invloed uitgaan, de omgeving geeft als het ware signaaltjes aan de hersenen over hoe je je hoort te gedragen. In een schone omgeving ontvangen je hersenen het signaal ‘hier ruimen mensen hun afval op’, waardoor je onbewust ook eerder geneigd bent je afval op te ruimen. Een vervuilde omgeving geeft de hersen juist het signaal ‘hier ruimen mensen hun afval niet op’, waarop je vervolgens ook je gedrag afstemt. Vrij logisch zou je zeggen, maar stel dat de invloed van de omgeving nou veel verder gaat. Wat nu als een vervuilde omgeving, naast extra vervuiling, ook overtredingen en crimineel gedrag uitlokt?

Groningse onderzoek[1] toont aan dat dit inderdaad zo is. In een zestal studies laten zij zien dat wanneer zichtbaar een norm wordt overschreden, dit tot ander normoverschrijdend gedrag leidt.

  • Wanneer er graffiti op de muur zit (waar een duidelijk verbodsbord voor graffiti hangt), gooit maar liefst 69% van de mensen de flyer die aan de fiets hangt op de grond. Wanneer er geen graffiti op de muur zit doet maar 33% dit.
  • Wanneer fietsen aan een hek zijn bevestigd (waar een duidelijk verbodsbord voor fietsen hangt), loopt maar liefst 82% tussen dat hek door (waarop ‘geen doorgang’ staat), terwijl wanneer de fietsen er niet staan slechts 27% van de mensen dit doet.
  • Wanneer er in een parkeergarage bij een winkelcentrum boodschappenkarretjes verspreid staan (terwijl er een bord hangt met ‘breng alsjeblieft je boodschappenkarretje terug’) gooit 58% van de mensen een flyer die onder de ruitenwisser is bevestigd op de grond. Wanneer er geen boodschappenkarretjes staan doet maar 30% dit.
  • Wanneer in de periode voordat vuurwerk afsteken toegestaan is, vuurwerk wordt afgestoken, gooit 80% van de mensen de flyer die aan hun fiets hangt op de grond, terwijl zonder vuurwerk geluiden 52% dit doet.
  • Wanneer een brievenbus beklad is met graffiti en er een envelop uithangt waar zichtbaar geld in zit, steelt 27% van de voorbijgangers deze envelop, terwijl zonder graffiti op de brievenbus 13% van de voorbijgangers de envelop steelt.
  • Wanneer er geen graffiti op de brievenbus zit, maar er rond de brievenbus veel zwerfvuil ligt, steelt 25% van de voorbijgangers de envelop. Terwijl zonder de vervuiling 13% de envelop steelt.

Dit onderzoek laat op treffende wijze zien wat de kracht van een omgeving is op het gedrag van mensen. Zonder dat je er erg in hebt word je beïnvloed door hoe je omgeving eruit ziet, een sterk staaltje gedragsbeïnvloeding! 


[1] Keizer, K. Lindenberg, S., & Steg, L. (2008). The spreading of disorder. Science, 322, 1681- 1685.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.