Home Post Gedragsverandering in Ghana!

Gedragsverandering in Ghana!

Deze lente ben ik voor The Special Treat Project in Accra (Ghana) geweest om daar medewerkers van MDF WA te trainen in gedragsverandering. Een super bijzondere ervaring, daarom deze blog om er wat meer over te vertellen!

The Special Treat project (TST)
Het doel van dit project is om de levenstandaard van 300.000 mensen te verbeteren die leven in Nsawam-Adoagyiri, Ga Central en Ga West, door verbeterde sanitatie, afvalwaterzuivering en het hergebruik van energie opgewekt tijdens de zuivering. Het project is een samenwerking tussen organisaties in Nederland en Ghana en wordt mede gefinancierd door RVO. Dat klinkt allemaal vrij technisch, wat doet een gedragspsycholoog dan bij zo’n project?

Mijn inzet
‘Plat’ gezegd kun je allerlei mooie voorzieningen faciliteren, maar als mensen hun gedrag niet veranderen, wordt het lastig om je uiteindelijke doel te bereiken. Mijn taak in dit project is dan ook kennis over gedragsverandering over te brengen, zodat hier bij de uitrol van het ‘enabling environment’ rekening mee wordt gehouden. Daarvoor ben ik naar Accra gegaan en heb de professionals van MDF WA in enkele dagen getraind, om ze de basis van gedragsverandering te leren begrijpen en toepassen.

Wat hebben we gedaan tijdens de training
Voor aanvang van de training ben ik op locatie wezen kijken naar toiletblokken. Welke standaard hebben ze op dit moment en hoe zou dit moeten worden? Ook heb ik met de verschillende deelnemers voorgesprekken gevoerd, om meer begrip te krijgen van hun werkzaamheden, maar ook waar ze bij gedragsveranderings projecten in Ghana tegenaan lopen. Vervolgens zijn we gestart met de training.

De eerste trainingsdag stond in het teken van ‘grip’ krijgen op gedrag. Hoe maak je nu een goede probleemanalyse, wat is überhaupt het probleem, welke doelgroep(en) heb je mee te maken en wat zijn mogelijke oorzaken waarom mensen het gedrag niet laten zien? Hiervoor hebben we o.a. gekeken naar motieven, weerstanden, gelegenheid en barrières, normen en gewoontes. De deelnemers zijn in groepjes aan de slag gegaan met de volgende drie thema’s binnen TST:

  • Toiletgebruikers en exploitanten van toiletgebouwen: verbeter de hogere standaard van de toiletgebouwen (gebruikers moeten een hogere standaard verlangen, en exploitanten moeten een hogere standaard willen faciliteren)
  • ‘Waste pullers’ en de eigenaars van de vrachtwagens die fecaal slib verzamelen en illegaal dumpen
  • Marktkoopmensen, die afval gescheiden inzamelen, zodat groente en fruit afval aangeboden kan worden aan de zuiveringsinstallatie (die deze verse grondstoffen nodig heeft voor de zuivering)

De tweede trainingsdag stond in het teken van gedragsverandering, welke psychologische strategieën zijn er en hoe kun je deze toepassen voor gedragsverandering? We hebben tal van psychologische strategieën bekeken aan de hand van foto’s en filmpjes. Vervolgens zijn de deelnemers weer aan de slag gegaan met de drie thema’s binnen TST. Ze hebben strategieën leren vertalen in concrete maatregelen om gedragsverandering te bereiken. Hiervoor gebruikten we o.a. de EAST-cards van het BIT UK.

En hoe nu verder?
Het team daar gaat aan de slag met deze kennis bij de uitrol van het enabling environment. De eerste toiletblokken worden binnenkort gebouwd. Gevolgd door een transferstation en de zuiveringsinstallatie. Wanneer er weer wat stappen gezet zijn daar, zal ik weer teruggaan naar Accra en hebben we een follow-up. Dan zoomen we in op de gedragsvraagstukken die er dan liggen, blikken we terug op wat ze uit de eerste trainingsronde hebben gehaald, de successen en de uitdagingen. Ik kan niet wachten!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.