Home Blog

Blog

Samen met je team aan de slag met de aanpak van bijplaatsingen!

Ook last van bijplaatsingen? Ga met je team aan de slag voor de aanpak van bijplaatsingen! Stel zelf je team samen. Denk daarbij aan mensen van reiniging, handhaving, communicatie, beleid, wijkcoördinatoren en wellicht ook externe betrokkenen zoals van een woningcorporatie. Het doel van de training is om de samenwerking te verstevigen op dit terrein en een start maken met een nieuwe aanpak/ beleid. Met elkaar maken we afspraken hoe de aanpak uitgerold gaat worden. In de training is ook uitgebreid aandacht voor waar je als gemeente nu op let, hoe je de basis op orde brengt en wanneer je nu welke gedragsinterventie toepast. [video width="1920" height="1080" mp4="http://www.novimores.nl/website/wp-content/uploads/2017/11/170173-01-Zwerfafval-animatie_DEF_gecorrigeerd-Geconverteerd.mp4"][/video]
image002

Een schoner Nederland: Aan de slag met bijplaatsingen!

Op 9 (Amersfoort) en 16 (Tilburg) november geef ik een algemene training voor gemeenten om bijplaatsingen te voorkomen. Gemeenten kunnen vervolgens een in-house teamtrainingen volgen. Het afgelopen jaar heb ik, in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met NVRD en Nederland Schoon, een handreiking geschreven voor het voorkomen van bijplaatsingen. Op basis hiervan gaan we nu trainingen verzorgen. Tijdens de algemene training doorlopen we de concrete stappen van deze handreiking en geef je hier zelf invulling aan. Je gaat naar huis met duidelijke actiepunten. Bij de in-house teamtraining werk je samen met collega’s van reiniging, inzameling, communicatie, handhaving, wijkregie en andere betrokkenen aan een concreet plan van aanpak. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden! Hopelijk zien we elkaar daar!
image002

Afval scheiden op sportclub? Houd het simpel!

Steeds vaker zie je een vorm van afvalscheiding bij sportverenigingen. Soms via de pilot van Schoon Belonen, in samenwerking met een afval inzamelaar, of op eigen initiatief. Het scheiden van plastic flesjes en/of blikjes zorgt voor minder restafval en daardoor lagere kosten voor de sportclubs. Daarnaast kan het bijdragen aan minder zwerfafval. Maar hoe zorg je nu dat leden ook daadwerkelijk hun afval goed gescheiden weggooien? Lees meer...
restafval

Vrolijke afvalbakken op het strand in Cuijk

Afgelopen zomer lag je wellicht op het strand van de Kraaijenbergse plassen en hoorde je een boer achter je. Je draaide je om, je zag niet waar het vandaan kwam, maar enkele seconden later hoorde je weer precies dezelfde boer. Je besloot wat langer om je heen te blijven kijken en eindelijk zag je het… het kwam uit de prullenbak! Lees meer...
Trish!

Omgeving aanpassen? Zo dus!

Bij Novi Mores zijn we dagelijks bezig met gedragsverandering. Door aanpassingen in communicatie of omgeving kun je mensen net dat duwtje geven, waardoor ze wel het gewenste gedrag laten zien. Hoewel iedereen zich wel wat voor kan stellen bij het aanpassen van communicatie is het veranderen van omgeving wat vager. Daarom hier drie mooie voorbeelden uit de praktijk van Novi Mores waar door aanpassing van omgeving gedrag en/ of beleving wordt beïnvloed! Lees meer...
afbeelding 4

Even voorstellen!

Lisa van Ommen loopt sinds november stage bij Novi Mores. Momenteel zit ze in het laatste jaar van de opleiding sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht. Binnen Novi Mores houdt zij zich voornamelijk bezig met advies rondom zwerfafval voor gemeenten. Hoe zorg je ervoor dat mensen hun afval in een afvalbak gooien i.p.v. op straat. Thema’s die hierbij behandeld worden zijn o.a. het verminderen van zwerfafval, bijplaatsing, hondenpoep en vuurwerkafval. Lees meer...
lisa

Het kerstgevoel!

Het is december en wellicht staat de kerstboom al in de kamer. Kerst wordt vaak samen gevierd met familie en vrienden en het geeft zo’n heerlijk warm en fijn kerstgevoel. Zou je dit kerstgevoel kunnen gebruiken om het gedrag van mensen te beïnvloeden? Lees meer...
kerstgevoel

En de wereld is weer een stukje schoner!

Gedragsbeïnvloeding kan op vele manieren en met verschillende doeleinden ingezet worden. Maar de krenten in de pap, zijn toch de projecten waar de wereld een stukje beter van wordt. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de projecten die Novi Mores in samenwerking met Stichting Nederland Schoon uitvoert. Projecten waarbij de vraag centraal staat: hoe stimuleren we dat mensen hun afval op de juiste wijze weggooien? De afgelopen jaren hebben we verschillende pilots op ROC’s uitgevoerd om te onderzoeken welke interventiemaatregelen bijdragen aan schonere schoolpleinen. Hieronder wordt ingegaan op een succesvolle toepassing van normactivatie in het verminderen van sigarettenpeuken op de grond. Lees meer...
foto 3_vierkant

Een omgeving die aanzet tot crimineel gedrag?

Van een omgeving kan veel invloed uitgaan, de omgeving geeft als het ware signaaltjes aan de hersenen over hoe je je hoort te gedragen. In een schone omgeving ontvangen je hersenen het signaal ‘hier ruimen mensen hun afval op’, waardoor je onbewust ook eerder geneigd bent je afval op te ruimen. Een vervuilde omgeving geeft de hersen juist het signaal ‘hier ruimen mensen hun afval niet op’, waarop je vervolgens ook je gedrag afstemt. Vrij logisch zou je zeggen, maar stel dat de invloed van de omgeving nou veel verder gaat. Wat nu als een vervuilde omgeving, naast extra vervuiling, ook overtredingen en crimineel gedrag uitlokt? Lees meer...
Graffiti_op_de_muu_189993a

Alstublieft, gratis en voor niks! Of toch niet helemaal?

Na een lange dag werken sta je in de supermarkt en ben je op zoek naar een lekker avondmaal. In de winkel komen heerlijke geuren op je af. Dan doemt er voor je een kraampje op van de wereldgerechten. Achter het kraampje staat een mevrouw het allernieuwste wereldgerecht te bereiden. Ze glimlacht naar je en vraagt ‘wil je ook proeven?’ Jouw knorrende maag zegt al ja, voordat je wat kunt zeggen. Een half uur later sta je thuis hetzelfde wereldgerecht te kokkerellen. Eigen keuze of pure beïnvloeding? Lees meer...
mexicaanse_burritos_uit_de_oven_10_1.1.207_326X580