Gedragsverandering in Ghana!

Deze lente ben ik voor The Special Treat Project in Accra (Ghana) geweest om daar medewerkers van MDF WA te trainen in gedragsverandering. Een super bijzondere ervaring, daarom deze blog om er wat meer over te vertellen!

The Special Treat project (TST)
Het doel van dit project is om de levenstandaard van 300.000 mensen te verbeteren die leven in Nsawam-Adoagyiri, Ga Central en Ga West, door verbeterde sanitatie, afvalwaterzuivering en het hergebruik van energie opgewekt tijdens de zuivering. Het project is een samenwerking tussen organisaties in Nederland en Ghana en wordt mede gefinancierd door RVO. Dat klinkt allemaal vrij technisch, wat doet een gedragspsycholoog dan bij zo’n project?

Lees meer over 'Gedragsverandering in Ghana!'

Samen met je team aan de slag met de aanpak van bijplaatsingen!

image002Ook last van bijplaatsingen? Ga met je team aan de slag voor de aanpak van bijplaatsingen!

Stel zelf je team samen. Denk daarbij aan mensen van reiniging, handhaving, communicatie, beleid, wijkcoördinatoren en wellicht ook externe betrokkenen zoals van een woningcorporatie. Het doel van de training is om de samenwerking te verstevigen op dit terrein en een start maken met een nieuwe aanpak/ beleid. Met elkaar maken we afspraken hoe de aanpak uitgerold gaat worden. In de training is ook uitgebreid aandacht voor waar je als gemeente nu op let, hoe je de basis op orde brengt en wanneer je nu welke gedragsinterventie toepast.

Een schoner Nederland: Aan de slag met bijplaatsingen!

Op 9 (Amersfoort) en 16 (Tilburg) november geef ik een algemene training voor gemeenten om bijplaatsingen te voorkomen. Gemeenten kunnen vervolgens een in-house teamtrainingen volgen.

Het afgelopen jaar heb ik, in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met NVRD en Nederland Schoon, een handreiking geschreven voor het voorkomen van bijplaatsingen. Op basis hiervan gaan we nu trainingen verzorgen. Tijdens de algemene training doorlopen we de concrete stappen van deze handreiking en geef je hier zelf invulling aan. Je gaat naar huis met duidelijke actiepunten. Bij de in-house teamtraining werk je samen met collega’s van reiniging, inzameling, communicatie, handhaving, wijkregie en andere betrokkenen aan een concreet plan van aanpak.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden! Hopelijk zien we elkaar daar!image002

Afval scheiden op sportclub? Houd het simpel!

restafvalSteeds vaker zie je een vorm van afvalscheiding bij sportverenigingen. Soms via de pilot van Schoon Belonen, in samenwerking met een afval inzamelaar, of op eigen initiatief. Het scheiden van plastic flesjes en/of blikjes zorgt voor minder restafval en daardoor lagere kosten voor de sportclubs. Daarnaast kan het bijdragen aan minder zwerfafval. Maar hoe zorg je nu dat leden ook daadwerkelijk hun afval goed gescheiden weggooien?

Lees meer over 'Afval scheiden op sportclub? Houd het simpel!'

Omgeving aanpassen? Zo dus!

afbeelding 4Bij Novi Mores zijn we dagelijks bezig met gedragsverandering. Door aanpassingen in communicatie of omgeving kun je mensen net dat duwtje geven, waardoor ze wel het gewenste gedrag laten zien. Hoewel iedereen zich wel wat voor kan stellen bij het aanpassen van communicatie is het veranderen van omgeving wat vager. Daarom hier drie mooie voorbeelden uit de praktijk van Novi Mores waar door aanpassing van omgeving gedrag en/ of beleving wordt beïnvloed!
Lees meer over 'Omgeving aanpassen? Zo dus!'

Even voorstellen!

lisaLisa van Ommen loopt sinds november stage bij Novi Mores. Momenteel zit ze in het laatste jaar van de opleiding sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht. Binnen Novi Mores houdt zij zich voornamelijk bezig met advies rondom zwerfafval voor gemeenten. Hoe zorg je ervoor dat mensen hun afval in een afvalbak gooien i.p.v. op straat. Thema’s die hierbij behandeld worden zijn o.a. het verminderen van zwerfafval, bijplaatsing, hondenpoep en vuurwerkafval.

Lees meer over 'Even voorstellen!'

Het kerstgevoel!

kerstgevoelHet is december en wellicht staat de kerstboom al in de kamer. Kerst wordt vaak samen gevierd met familie en vrienden en het geeft zo’n heerlijk warm en fijn kerstgevoel. Zou je dit kerstgevoel kunnen gebruiken om het gedrag van mensen te beïnvloeden?

Lees meer over 'Het kerstgevoel!'

En de wereld is weer een stukje schoner!

foto 3_vierkantGedragsbeïnvloeding kan op vele manieren en met verschillende doeleinden ingezet worden. Maar de krenten in de pap, zijn toch de projecten waar de wereld een stukje beter van wordt. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de projecten die Novi Mores in samenwerking met Stichting Nederland Schoon uitvoert. Projecten waarbij de vraag centraal staat: hoe stimuleren we dat mensen hun afval op de juiste wijze weggooien? De afgelopen jaren hebben we verschillende pilots op ROC’s uitgevoerd om te onderzoeken welke interventiemaatregelen bijdragen aan schonere schoolpleinen. Hieronder wordt ingegaan op een succesvolle toepassing van normactivatie in het verminderen van sigarettenpeuken op de grond.

Lees meer over 'En de wereld is weer een stukje schoner!'

Een omgeving die aanzet tot crimineel gedrag?

Graffiti_op_de_muu_189993aVan een omgeving kan veel invloed uitgaan, de omgeving geeft als het ware signaaltjes aan de hersenen over hoe je je hoort te gedragen. In een schone omgeving ontvangen je hersenen het signaal ‘hier ruimen mensen hun afval op’, waardoor je onbewust ook eerder geneigd bent je afval op te ruimen. Een vervuilde omgeving geeft de hersen juist het signaal ‘hier ruimen mensen hun afval niet op’, waarop je vervolgens ook je gedrag afstemt. Vrij logisch zou je zeggen, maar stel dat de invloed van de omgeving nou veel verder gaat. Wat nu als een vervuilde omgeving, naast extra vervuiling, ook overtredingen en crimineel gedrag uitlokt?

Lees meer over 'Een omgeving die aanzet tot crimineel gedrag?'