desinfectie aan de muur

Naleving coronamaatregelen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wilde graag inzicht in hoe vo-leerlingen gestimuleerd kunnen worden tot het naleven van de coronamaatregelen op en rondom school. Betere naleving van de coronamaatregelen zorgt voor minder verspreiding van het coronavirus en tevens voor een gezondere en veiligere werk- en leeromgeving op scholen. De coronamaatregelen waar dit gedragsonderzoek op gericht was, betreffen: 

  1. 1,5 meter afstand tot volwassenen (medewerkers op school) 
  2. Goede handhygiëne 
  3. Op juiste wijze dragen van mondkapjes 
  4. Thuisblijven bij verkoudheidsklachten 

Aanpak

We hebben een probleem- en gedragsanalyse uitgevoerd, bestaande uit: een literatuurstudie; quickscan van praktijkvoorbeelden; interviews met experts, docenten en conciërges; en een vragenlijst bij vo-leerlingen. Op basis van het EAST-model hebben we kansrijke strategieën geselecteerd om de naleving van coronamaatregelen te verbeteren. In de aanbevelingen staan concrete toepassingsmogelijkheden voor gedragsinterventies op VO-scholen. 

Project info

  • Opdrachtgever: Ministerie van OCW
  • Jaar: 2021
  • In samenwerking met: Inspire to Act (projectleider) en Måke

Meer weten?

Lees er alles over in het rapport