Category Post

Opschaling pilot binnenvaart

welkom bord sluis schipper met pas

Na het succes van onze pilot binnenvaart, is RWS benieuwd of deze gedragsinterventie schaalbaar is naar ander type locaties. Voor opschaling is gekozen voor een overnachtinsgshaven en een sluizencomplex: overnachtingshaven ‘s-Gravendeel en de Houtribsluizen. De verschillende onderdelen van de gedragsinterventie…

Vliegensvlug de winkel door

poster kassa supermarkt gedragsverandering

De gedragsinterventie Word ook daluurshopper zorgde voor een afname van 32% van het aantal zeer drukke uren. DGSC19 wil graag weten of de resultaten te generaliseren zijn naar andere supermarkten.   Op basis van de ‘lessons learned’ tijdens de eerste pilot hebben we…

Goede handhygiëne in de sporthal 

In de nazomer van 2021 werden versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. In het licht van deze versoepelingen werden andere basismaatregelen juist belangrijker, zoals goede handhygiëne. Juist in de sporthal zijn schone handen belangrijk; daar is veel contact met elkaar en…

Word ook daluurshopper

Gedragsinterventie maaltijdplanner en informatieflyer

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat mensen het lastig vinden om de coronamaatregelen na te leven tijdens het boodschappen doen. Vooral wanneer het druk is in de supermarkt, vinden mensen het lastig om 1,5m afstand te houden tot elkaar.…

Aanpak bijplaatsingen binnenvaart

Bij overnachtingshaven IJzendoorn ligt vaak afval naast de afvalcontainers. Dit afval is afkomstig van binnenvaartschippers. Afval op de oever belandt eenvoudig in de rivier, die het meeneemt naar de zee. Om dit te voorkomen wil RWS een gedragsinterventie die ervoor…

Van bekkie naar bakkie

In dit gebied ligt veel kauwgom op de grond. Het wordt zelfs een kauwgomtapijt genoemd. De afbraaktijd van kauwgom bedraagt zo’n 20 tot 25 jaar. Het verwijderen van kauwgom kost veel geld en is zeer arbeidsintensief. Het ministerie van IenW…

Beleidsadvies aanpak zwerfafval

zwerfafval afvalbak

Gemeente Amstelveen wil nieuw integraal beleid formuleren met als doel het voorkomen van verkeerd aanbieden/ opslaan van afval en het verspreiden van zwerfafval in de openbare ruimte. Ze hebben Novi Mores gevraagd om een plan van aanpak voor nieuw beleid. …

Gedragsadvies voor behoud Vestingwerken

schommel boom water

Door intensief recreatief gebruik van Vesting Naarden, is erosie ontstaan aan paden, openbaar groen en voorzieningen. Bovendien wordt verwacht dat de schade door betreding nog groter wordt nu Vesting Naarden recent de status van Unesco Werelderfgoed heeft ontvangen. Stichting Monumentenbezit…

Effectmeting parkcampagne Zó gefikst

campagne bord zwerfafval

Het samenwerkingsplatform Schouders onder Schoon heeft de parkcampagne Zó gefikst ontwikkeld. RWS heeft Novi Mores gevraagd om een effectmeting uit te voeren en aanbevelingen voor optimalisatie. Middels een effectmeting hebben we de impact van de parkcampagne gemeten. Hiervoor hebben een…

Zwerfafvalaanpak jongeren

zwerfafval afvalbak park

Hoe zorg je ervoor dat jongeren (tussen 12-18) afval netjes weggooien in een prullenbak, zodat erg geen zwerfafval veroorzaakt wordt? Dat was de vraag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gedragsonderzoek bestond uit twee fases. In de eerste…