zwerfafval afvalbak park

Zwerfafvalaanpak jongeren

Hoe zorg je ervoor dat jongeren (tussen 12-18) afval netjes weggooien in een prullenbak, zodat erg geen zwerfafval veroorzaakt wordt? Dat was de vraag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Aanpak

Het gedragsonderzoek bestond uit twee fases. In de eerste fase is een deskresearch uitgevoerd en doelgroepenonderzoek om aanknopingspunten te generen voor mogelijke gedragsinterventies.  De deskresearch bestond uit een literatuurstudie, een praktijkstudie en interviews met verschillende (jongeren)experts. Om meer inzicht te krijgen in de doelgroep jongeren zijn er verkenningssessies gehouden met jongeren. Op basis van het EAST model is een longlist gemaakt van mogelijke technieken om jongeren te stimuleren tot schoon gedrag (geen zwerfafval achterlaten) en participatiegedrag (meehelpen met opruimen van zwerfafval). In fase 2 zijn twee gedragsinterventies in concept uitgewerkt.

Project info

  • Opdrachtgever: Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Jaar 2021
  • In samenwerking met: Inspire to act en TeamAlert 

Meer weten?

Lees het rapport