campagne bord zwerfafval

Effectmeting parkcampagne Zó gefikst

Het samenwerkingsplatform Schouders onder Schoon heeft de parkcampagne Zó gefikst ontwikkeld. RWS heeft Novi Mores gevraagd om een effectmeting uit te voeren en aanbevelingen voor optimalisatie.

Aanpak

Middels een effectmeting hebben we de impact van de parkcampagne gemeten. Hiervoor hebben een controle park geslecteerd en een interventieparken. Eerst is gemonitord hoeveel zwerfafval groepjes mensen achterlaten zonder de campagne. Daarna zijn de campagne uitingen in het interventiepark toegepast en is in beiden parken is nogmaals gemeten hoeveel zwerfafval groepjes achterlaten. De resultaten zijn gerapporteerd en er we hebben aanbevelingen gedaan om de campagne te verbeteren voor meer gedragseffect.

Project info

  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Jaar: 2021
  • In samenwerking met: Inspire to Act
  • Met dank aan: Gemeente Utrecht