schommel boom water

Gedragsadvies voor behoud Vestingwerken

Door intensief recreatief gebruik van Vesting Naarden, is erosie ontstaan aan paden, openbaar groen en voorzieningen. Bovendien wordt verwacht dat de schade door betreding nog groter wordt nu Vesting Naarden recent de status van Unesco Werelderfgoed heeft ontvangen. Stichting Monumentenbezit heeft Novi Mores gevraagd op welke manier omwonenden en recreanten verleid kunnen worden tot het juiste gebruik van het openbare groen in Vesting Naarden. 

Aanpak

Gestart is met de gedragsanalyse. Onderdeel hiervan was een locatiebezoek en een werksessie met betrokkenen. In de analyse is ingezoomd op de verschillende doelgroepen en doelgedrag. Vervolgens is een advies opgesteld met verschillende gedragsmaatregelen voor het behoud van openbaar groen en de vestingwerken.  

Project info

  • Opdrachtgever: Stichting Monumentenbezit
  • Jaar: 2021
  • In samenwerking met: Bovenkamers
  • Met dank aan: Gemeente Gooise Meren

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *