zwerfafval afvalbak

Beleidsadvies aanpak zwerfafval

Gemeente Amstelveen wil nieuw integraal beleid formuleren met als doel het voorkomen van verkeerd aanbieden/ opslaan van afval en het verspreiden van zwerfafval in de openbare ruimte. Ze hebben Novi Mores gevraagd om een plan van aanpak voor nieuw beleid. 

Aanpak

We zijn gestart met een inventarisatie. Er zijn werksessies gehouden met een integraal team en verdiepende interviews met betrokkenen. De beschikbare documentatie is bekeken. Onderzocht is hoe groot het afvalprobleem is in Amstelveen, welke gegevens er worden gemonitord en wat Amstelveen al doet op het gebied van afval. Op basis van deze inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld met een uitvoeringsplan voor het nieuwe beleid.  

Project info

  • Opdrachtgever Gemeente Amstelveen
  • Jaar 2021