welkom bord sluis schipper met pas

Opschaling pilot binnenvaart

Na het succes van onze pilot binnenvaart, is RWS benieuwd of deze gedragsinterventie schaalbaar is naar ander type locaties.

Aanpak

Voor opschaling is gekozen voor een overnachtinsgshaven en een sluizencomplex: overnachtingshaven ‘s-Gravendeel en de Houtribsluizen. De verschillende onderdelen van de gedragsinterventie van de 1e pilot zijn doorvertaald voor de opschaling op basis van de locatie kenmerken.

Opschaling sluizencomplex

Opschaling overnachtingshaven

bord afval water

Project info

  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Jaar: 2022
  • In samenwerking met: Inspire to Act, Bovenkamers en NDOC
  • Met dank aan: SAB, overnachtingshaven ‘s-Gravendeel, Houtribsluizen